SCHAKTNING

SCHAKTNING OCH BYTE AV BRUNN

När vi på Vilhelmina Schakt & Transport utför schaktningsarbeten t.ex. vatten och avlopp samt utbyggnader, är behovet stort av en ny brunn. Orsaker kan vara att brunnen är sönder. Materialet på gamla brunnar är ofta keramik eller betong som spricker lätt vid håltagning och inkoppling av rör. De är känsliga för sättningar i marken vilket orsaker sprickor. Därför är det lämpligt att byta brunnen i samband med utförda vatten och avloppsjobb. Anledningen är att vatten och avlopp oftast ligger nära brunnen. Kostnaden blir också lägre för att maskinen är på plats.
I samband med utbyggnader kan omplacering av brunnen behövas. Vid ev omplacering av brunnen byts den ut till pvc.

SCHAKTNING OCH UTBYGGNADER

Vi utför schaktningsarbeten. Schaktningarbeten innefattar som förberedelse för utbyggnader, carport, garageuppfarter och betong trappor. Då gräver vi ur ytan, dränerar, lägger nya dagvattens rör, om det behövs. Ersätter materialet och kör bort överblivna schaktmassor.

Anlita ett proffs, kontakta oss!