DRÄNERINGVARFÖR ÄR DRÄNERINGEN SÅ VIKTIG?

En väl fungerande dränering är grundläggande för att du ska slippa fuktskador som översvämningar, söndervittrad grund eller mögel. Det gäller alla typer av husgrunder, men förutsättningarna varierar med rådande markförhållanden.

Dräneringens främsta uppgift är att förhindra fuktskador på huset. Vid första tanken när du ska förbättra dräneringen kring huset, kan arbetet kännas enkelt. Det är dock av yttersta vikt att du inte bortser från detaljer som jordens sammansättning, lutningar, djup och avstånd. Du ska heller inte underskatta de risker som alltid finns i samband med urschaktningen.

Gör det enkelt för dig och anlita professionell hjälp, ta kontakt med oss!